Historia

Drukuj

Spółdzielnia nabyła osobowość prawną z dniem 03.05.1958r.
Powstała z incjatywy pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, jako Spółdzielnia przyzakładowa, stąd jej pierwsza nazwa w brzmieniu: "Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni". Podstawowym celem założonej spółdzielni było zaspokojanie potrzeb mieszkaniowych pracowników gdyńskiej stoczni. Pierwsze zamierzenia inwestycyjne w latach 1958-1960 obejmowało 5 bloków mieszkalnych zlokalizowanych na Płycie Redłowskiej.
     W dniu 17.11.1978 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółdzielni i nabór członków Spółdzielni nie był ograniczony. Spółdzielnia realizowała zadania inwestycyjne w następujących dzielnicach Miasta Gdyni: Płyta Redłowska, Śródmieście, Grabówek, Obłuże Leśne, Pogórze Górne i Dolne. Obok budownictwa mieszkaniowego realizowane było dla Mieszkańców tzw. budownictwo towarzyszące, w szczególności: szkoły podstawowe, placówki oświatowo-kulturalne, żłobki, przedszkola, pawilony handlowo-usługowe.
  Obecnie (08-03-2018r) Spółdzielnia zrzesza 9 579 członków, administruje 178 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o powierzchni 458,492m2. Spółdzielnia posiada również 97 lokali użytkowych o powierzchni 11.358m2, w których głównie prowadzona jest działalność handlowo-usługowa, jak również działalność gastronomiczna na rzecz Mieszkańców.
    Spółdzielnia współpracuje z placówkami oświatowymi w swoich dzielnicach i w miarę możliwości wspomaga działalność kulturalno-oświatową na rzecz mieszkańców (festyny, Klub Seniora).
     Podstawową działalnością Spółdzielni jest eksploatacja istniejących zasobów. Jednak przy tej działalności na uwagę zasługuje również prowadzona działalność inwestycjna. Przykładem tego jest wybudowanie w latach 95/2005 czterech budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych. (trzy w osiedlu Pogórze, jeden w osiedlu Redłowo-Śródmieście). Spółdzielnia nadal posiada atrakcyjne nie zabudowane tereny, które mogą być przeznaczone pod realizację nowych inwestycji.
Celem podniesienia samorządności Naszych Mieszkańców w wydzielonych już nieruchomościach powstały "Samorządy Nieruchomości" jako oddolne ogniwa społecznej konsultacji, w istotnych dla Mieszkańców sprawach w zakresie techniczno-eksploatacyjnym, estetyki i kultury zamieszkiwania.
Inicjatywa Naszych Mieszkańców jest "dobrem" w trafniejszym gospodarowaniu Ich majątkiem.

Spółdzielnia  została wpisana do Rejestru Spółdzielni pod numerem  476. 
linia rsm4
Zapraszamy do pobrania prezentacji związanej
z 55 leciem istnienia naszej Spółdzielni.

 

Pobierz prezentację

 

(Uwaga, do obejrzenia prezentacji niezbędne jest zainstalowanie
darmowego oprogramowania Microsoft PowerPoint Viewer 2010.)

 

 
linia rsm4